ستاره سنگ خاوران – گلستان

ستاره سنگ خاوران – گلستان

مدیریت: علی آقا محمدی

تولیدکننده: انواع ســنگ سند استون طرح

چوب، بادبر، سندپلاس و قیچی

آدرس ایمیل: stone_mohamadi@yahoo.com
تلفن: 086-43263660
نمابر 086-43263661
آدرس دفتر مرکزی: جاده آبگرم، شهرک صنعتی شهید حبیبی، خیابان3، نبش چهارراه خاوران
آدرس معدن: محلات، روستای خورهه، معدن طرح چوب
تلفن همراه: 0918-1659232 و 8663455-0918
جاده آبگرم، شهرک صنعتی شهید حبیبی، خیابان3، نبش چهارراه خاوران
086-43263660