ستاره سنگ کرمان

ستاره سنگ کرمان

مدیریت: کسب زاده

تولیدکننده: ســنگ مرمریــت کرم کرمان

(کوپ و تایل)

آدرس ایمیل: setaresangkerman@gmail.com
تلفن: 021-55184008-9
نمابر 021-55063954
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان شــوش، خیابــان شــهرزاد، بالاتــر از بازار ســنگ، پلاک260
آدرس کارخانه: رفسنجان، کیلومتر 5جاده کرمان، شهرک صنعتی رفسنجان آدرس معــدن: کرمــان، کیلومتر5جــاده کوهپایه، منطقه چشمه شیردوش (باب کمال)
تهران، میدان شــوش، خیابــان شــهرزاد، بالاتــر از بازار ســنگ، پلاک260
021-55184008-9