ستاره سنگ کویر

ستاره سنگ کویر

 مدیریت: احمدهادی زاده

تولیدکننده: سنگ پلاک طوسی و سنگ چرمی و استخراج سنگ مرمریت

تلفن: 3 -33800661 -031
نمابر 33804599 -031
آدرس کارخانه: اصفهان، محمودآباد، خیابان 8، سنگبری ستاره کویر کدپستی: 8161155131
آدرس معدن: اصفهان، جاده خور و بیابانک، چاه ملک، چاه افضل، معدن چاه افضل
تلفن همراه: 1183180 -0913 : 2243243 -0913 : 7407930 -0913
3 -33800661 -031