مدیریت: فلاح

تولیدکننده: مرمریت خوی و مشکی اسپشیال

آدرس ایمیل: info@starstone.com
تلفن: 021-56232525
نمابر 021-56232346
آدرس دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر45 اتوبان قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن5
تلفن همراه: 1121668 -0912
تهران، کیلومتر45 اتوبان قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن5
021-56232525