مدیریت: اصغر معاذی

تولیدکننده: انواع سنگ مرمریت

تلفن: 031-33804443
نمابر 031-33808635
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان جدیدالاحداث، بعد از چهارراه
تلفن همراه: 0910-1186133 , 0913-1186133
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان جدیدالاحداث، بعد از چهارراه
031-33804443