مدیریت: جواد یزدانی

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت

تلفن: 021-56224723-4
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، جــاده قدیم قــم، روبروی شهرک صنعتی شمس‌آباد، کوی سنگبریها، پلاک17
تلفن همراه: 0912-1254908 , 0912-1791957 , 0912-3037736
تهــران، جــاده قدیم قــم، روبروی شهرک صنعتی شمس‌آباد، کوی سنگبریها، پلاک17
021-56224723-4