سجاد ماشین سازی

سجاد ماشین سازی

مدیریت: محسن طاهری

تولیدکننده: ماشینآلات سنگبری

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان 14
تلفن همراه: 0913-2039573
اصفهان، محمودآباد، خیابان 14