مدیریت: محمدرضا سیدآبادی

تولیدکننــده: فــرآوری ســنگ تراورتــن

عباسآباد (روشن و کرم)

وب سایت: www.seydabadistone.com
تلفن: 086-43322746 , 086-43325630
آدرس دفتر مرکزی: نیم‌ور، جاده دلیجان، قطب صنعتی قلاور، نبش مروارید 3
تلفن همراه: 0912-1837096 , 0918-1659015
نیم‌ور، جاده دلیجان، قطب صنعتی قلاور، نبش مروارید 3
086-43322746 , 086-43325630