موقعیت: تفت

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: سربازی

آدرس بهرهبردار: کرمان، بلوار جمهوری، کوچه مسجد امام رضا، پلاک5

 

تلفن همراه: 09130038376