مدیریت: شفیعی

تولیدکننده: سـنگهای فراز، مرمریت اداوی و تراورتن نما، سنگ سفید الیگودرز

نمابر 031-42523585
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، ابتدای ورودی شهرک، بلوار سنگ، جنب (کارخانه گاز اکسیژن سپاهان افروز)
تلفن همراه: 0913-1332514 , 0913-7172858
اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، ابتدای ورودی شهرک، بلوار سنگ، جنب (کارخانه گاز اکسیژن سپاهان افروز)