سخت ابزار پارس

سخت ابزار پارس

مدیریت: مخبر

نمایندگی شرکتهای سندویک تمراک،گورنیگ

تلفن: 021-88031888
نمابر 021-88037733
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان صائب تبریزی شرقی، پلاک 19
تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان صائب تبریزی شرقی، پلاک 19
021-88031888