مدیریت: عیسی دین محمد

عرضهکننده آبکاری، سنگکاری و تراشکاری

آدرس ایمیل: info@sakhtpooshesh.com
وب سایت: www.sakhtpooshesh.com
آدرس دفتر مرکزی: تهران، جاده ساوه، کیلومتر26، شهرک نصیرآباد، خیابان صبا، قطعه S12، پلاک 5
تهران، جاده ساوه، کیلومتر26، شهرک نصیرآباد، خیابان صبا، قطعه S12، پلاک 5
5-5\021-56390500 * 61 -021-56392557