سدید واسع شرق

سدید واسع شرق

مدیریت: سید مجید قلمشاهی

واردات و صادرات

وب سایت: www.sadidcompany.com
تلفن: 051-37657150
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بلوار سجاد، ساختمان نیلوفر، طبقه دوم، واحد 11
تلفن همراه: 0915-8217464
مشهد، بلوار سجاد، ساختمان نیلوفر، طبقه دوم، واحد 11
051-37657150