سرابی تويسركان

سرابی تويسركان

 موقعيــت: 85 كيلومتری جنوب همدان سرگردنه سرابی

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: شركت احرار همدان

تلفن: 0813-4323378
آدرس کارخانه: همدان، کیلومتر 9 جاده ملایر، شرکت احرار
0813-4323378