مدیریت: مهدی سربازمنش

تولیدکننده: گرانیت و مرمریت کرم

تلفن: 051-36652781
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، بین آزادی 119 و117
تلفن همراه: 0915-3118957 , 0915-1126146
مشهد، بزرگراه آسیایی، بین آزادی 119 و117
051-36652781