نوع سنگ: تراورتن

موقعیت: تفت

بهرهبردار: سرلک

آدرس بهرهبردار: یزد، ابر کوه، فلکه اورژانس، کوچه شهید مدرس، بن بست دهم

تلفن همراه: 09131004851