تولیدکننده: انواع تراورتن شکلاتی و کرم و مرمریت

تلفن: 031-33802506
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14، سالن 1و 2
تلفن همراه: 0913-1008104 , 0912-1123378
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14، سالن 1و 2
031-33802506