سعیدی صنایع سنگ

سعیدی صنایع سنگ

مدیریت: سعیدی

تولیدکننده: انواع سنگ مرمریت و تراورتن عباسآباد

تلفن: 031-33804099 , 031-33803848
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26
تلفن همراه: 0913-3001988 , 0913-1182439
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26
031-33804099 , 031-33803848