سعیدی صنایع سنگ

سعیدی صنایع سنگ

مدیریت: بهزاد سعیدی

تولیدکننده: تراورتن سفید و کرم

آدرس ایمیل: info@saeidistoneco.com
وب سایت: www.saeidistoneco.com
تلفن: 031-33803952-53
نمابر 031-33802389
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-1161249
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33803952-53