مدیریت: ملکی

تولیدکننده: تراورتن، گرانیت، ماربل

آدرس ایمیل: info@saeedstones.com
وب سایت: www.saeedstones.com
تلفن: 56232342 -021
نمابر 56233793 -021
آدرس دفتر مرکزی: جاده قم، شمس‌آباد، بلوار بوستان، نبش گلبن 4
تلفن همراه: 1124569 -0912
جاده قم، شمس‌آباد، بلوار بوستان، نبش گلبن 4
56232342 -021