سعید صنایع سنگ

سعید صنایع سنگ

مدیریت: سعید صمیمی

آدرس ایمیل: info@esfandstone.com
تلفن: 021-22852044-5 , 071-44353390 , 071-44353423
نمابر 021-22852046 , 071-44353414
آدرس دفتر مرکزی:  تهــران، خیابان شــریعتی، روبروی میرداماد، کوچه شهید احمد بیان، پلاک16، واحد2 / آدرس2: فارس، ‌آباده، شــهرک صنعتی، بلوار کارآفرینان، صنایع سنگ سعید
آدرس معدن: ‌آباده، چاه بلاغ، تپه‌های رباط شاه عباسی
تلفن همراه: 0912-1100233
 تهــران، خیابان شــریعتی، روبروی میرداماد، کوچه شهید احمد بیان، پلاک16، واحد2 / آدرس2: فارس، ‌آباده، شــهرک صنعتی، بلوار کارآفرینان، صنایع سنگ سعید
021-22852044-5 , 071-44353390 , 071-44353423