سعید صنایع سنگ

سعید صنایع سنگ

مدیریت: سبحانی

تولیدکننده: انواع سـنگ تراورتن رنگی و مرمریت

وب سایت: www.takstons.com
تلفن: 031-33802153
نمابر 031-33807888
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
تلفن همراه: 0913-1199497 , 0913-5525525
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
031-33802153