سـالار سنگ گروه معادن و کارخانجات

 سـالار سنگ گروه معادن و  کارخانجات

مدیریت: علی سالاری

تولیدکننده: تراونیکس، انیکس، تراورتن، مرمریت

 

آدرس ایمیل: salarstonegroup1@gmail.com info@salarstone.com
وب سایت: www.salarstone.com
تلفن: 021-56230708 و 3227555-0864 و 43241717-086 و 43221818-086
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بوستان، گلبن 3، پلاک 4 / آدرس دفتــر مرکــزی: محلات، شــهرک صنعتی صدریه، خیابان صدریه
آدرس کارخانه: مرکزی، محلات، قطب صنعتی صدریه، صدریه6، کارخانه سالار سنگ
آدرس معدن: آدرس معدن 1: مرکــزی، محلات، آبگرم، معدن تخت آبگرم سالاری (تراورتن سفید و بژ( آدرس معدن 2: مرکزی خمین، روستای جولماجرد، معدن گدارسبز معادن )کریستال) آدرس معدن 3: مرکزی، محلات، روســتای علی‌آباد، سنجه باشه، معدن مرمریت سبز آدرس معدن 4: مرکــزی، محلات، آبگرم، روســتای دیزهای، معــدن تراورتن لیمویی دیزه‌ای آدرس معدن 5: اصفهــان، میمه، مرمریت سالاری
تلفن همراه: 1659424 -0918
تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بوستان، گلبن 3، پلاک 4 / آدرس دفتــر مرکــزی: محلات، شــهرک صنعتی صدریه، خیابان صدریه
021-56230708 و 3227555-0864 و 43241717-086 و 43221818-086