ســنگ کســری گروه معادن و کارخانجات مرمرین

 ســنگ کســری گروه معادن و  کارخانجات مرمرین

مدیریت: باقر محمدی

تولیدکننــده: انواع سنگ‌های مرمریت، تراورتن و مرمر

 

 

 

آدرس ایمیل: info@kasrasang.com
وب سایت: www.kasrasang.com
تلفن: 024-32221933-7
نمابر 024-32221137
آدرس دفتر مرکزی: زنجان، شــهرک صنعتی شــماره1، ابتــدای خیابان یاوران 4
زنجان، شــهرک صنعتی شــماره1، ابتــدای خیابان یاوران 4
024-32221933-7