ســینیت و گابرو دیوریت شهرستن شماره 7 پیرانشهر

ســینیت و گابرو دیوریت شهرستن  شماره 7 پیرانشهر

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: ابراهيم حسين‌پور

آدرس بهرهبردار: پيرانشهر، خيابان كمربندی، روبروی پمپ بنزین، شماره 2

تلفن همراه: 0914-1445106