سفیدکوه دهبید

سفیدکوه دهبید

مدیریت: طیبی

تولیدکننده: مرمریت، دهبید، تراورتن

تلفن: 021-44154397-9
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای حکیم غرب، بازار سنگ تهران، واحد 11/1
تلفن همراه: 0912-1349024 : 0912-1340838
تهران، انتهای حکیم غرب، بازار سنگ تهران، واحد 11/1
021-44154397-9