مدیریت: محمدی

تولید و عرضه سنگ تراورتن حاجیآباد، آتشکوه، دره بخاری

تلفن: 33886151 -021 : 33883940 -021
نمابر 33884777 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 294 و 240 و 195
تلفن همراه: 1342501 -0912
تهران، خیابان فدائیان اسلام، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 294 و 240 و 195
33886151 -021 : 33883940 -021