مدیریت: محمد یاوری

تولیدکننده: ماشینآلات معدنی و سیم برش الماسه

تلفن: 031-57323534
نمابر 57322524 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، گلپایگان، گلشهر، بعد از میدان امام حسین، پشت صندوق قرض‌الحسنه
آدرس کارخانه: اصفهان، گلپایگان، گلشهر، جنب پمپ بنزین شهید علی فراست
تلفن همراه: 0913-3723206 : 0913-2713312 : 3715684 -0913
اصفهان، گلپایگان، گلشهر، بعد از میدان امام حسین، پشت صندوق قرض‌الحسنه
031-57323534