مدیریت: علی آثاری

آدرس ایمیل: asari@senatorstone.ir
تلفن: 035-38268448-9
آدرس دفتر مرکزی: یزد، بلوار دانشــگاه، خیابان بوستان، شماره 18
یزد، بلوار دانشــگاه، خیابان بوستان، شماره 18
035-38268448-9