مدیریت: بخشایش

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ساختمانی

 

 

تلفن: 04133301720
آدرس دفتر مرکزی: تبریز، جاده تهران، بالاتر از هتل مرمر، جنب CNG
تلفن همراه: 09141144193
تبریز، جاده تهران، بالاتر از هتل مرمر، جنب CNG
04133301720