مدیریت: خلیلپور

تولیدکننده: انواع تراورتن (شکلاتی، کرم، بژ، سفید ماکو)

وب سایت: www.sangabmaku.com
تلفن: 33302328 -041 : 33301720 -041
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای اتوبان حکیم، بازار سنگ تهران، واحد 2
آدرس کارخانه: آذربایجان غربی، ماکو، ورودی شهر تلفن: 57-25454355-044 نمابر: 43227620-044 آدرس کارخانه 2: آذربایجان شرقی، تبریز، روبروی کارخانه سیمان صوفیان، شهرک مصالح ساختمانی
تلفن همراه: 8282912 -0912 : 1614023 -0914 (خلیل‌پور)
تهران، انتهای اتوبان حکیم، بازار سنگ تهران، واحد 2
33302328 -041 : 33301720 -041