مدیریت: حسین صباغی

تولیدکننــده: بــورس انواع ســــنگهای

تراورتن(سفید، کرم، شکلاتی، نقره ای و…)

تلفن: 086-43263400
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر 20جاده دلیجان، محلات (دوراهی آبگرم،) کیلومتــر 8جاده آبگرم، قطب صنعتی شــهید حبیبی (نخجیروان)، انتهای خیابان دوم
تلفن همراه: 0912-3103550 , 0918-7578400
کیلومتر 20جاده دلیجان، محلات (دوراهی آبگرم،) کیلومتــر 8جاده آبگرم، قطب صنعتی شــهید حبیبی (نخجیروان)، انتهای خیابان دوم
086-43263400