مدیریت: حسن شفیعی، مختاری

تلفن: 021-56233081-2
نمابر 021-56233080
آدرس دفتر مرکزی: تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 3، پلاک 20
تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 3، پلاک 20
021-56233081-2