سنگبری تراورتن

سنگبری تراورتن

مدیریت: ملکی

تولیدکننده: سنگهای ساختمانی (گرانیت، مرمریت، تراورتن)

تلفن: 031-33800625 ,33808788 -031
نمابر 031-33802528
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، فرعی 16
تلفن همراه: 0913-1118623
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، فرعی 16
031-33800625 ,33808788 -031