مدیریت: محمد کریمی خرمی، ســاریخانی

فرد

تولیدکننده: انــواع تراورتنهای بی موج و

موجدار (سفید و کرم)

نمابر 086-43236087
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شهرک صنعتی ارقده، پشت کربن سیمرغ، خیابان نسترن غربی
تلفن همراه: 0918-3663462 و 1401737-0912
محلات، شهرک صنعتی ارقده، پشت کربن سیمرغ، خیابان نسترن غربی
0918-3663462 و 1401737-0912