سنگبری صابری – تولیدی حجر

سنگبری صابری – تولیدی حجر

مدیریت: صابری

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی

تلفن: 0513-3553248
نمابر 0513-3554121
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، کیلومتر 18 جاده فریمان، بعد از تپه سـلام، میــلان اول، مجتمع سنگبریها، سنگبری صابری
تلفن همراه: 1133089 -0915 (جواد)
مشهد، کیلومتر 18 جاده فریمان، بعد از تپه سـلام، میــلان اول، مجتمع سنگبریها، سنگبری صابری
0513-3553248