سنگبری قزل داغ آذرشهر

سنگبری قزل داغ آذرشهر

مدیریت: برنجی

تولیدکننــده: تراورتــن قرمــز، لیمویــی، گردویی و سیلور آذرشــــهر، بادبر و از انواع تراورتن‌های آذرشــهر، تراورتن کرم ماکو و مرمریت کــرم رویال میانــدوآب، مرمریت ارومیه و مرمریت کرم خوی، ترامیت مهاباد و سقز

 

آدرس ایمیل: ghezeldash@ymail.com
وب سایت: www.gizildagh.com
تلفن: 041-34222312
نمابر 041-34221512
آدرس دفتر مرکزی: آذرشهر، روبروی دادگستری، اول جاده قدیم اخی جهان
تلفن همراه: 0914-3121233 0914-3016302 0935-2130037
آذرشهر، روبروی دادگستری، اول جاده قدیم اخی جهان
041-34222312