سنگبری مختاری شماره 1

سنگبری مختاری شماره 1

مدیریت: مطلبی

تولیدکننده: تراورتن (ســفید و شکلاتی) و مرمریت (صلصالی و کوثر)

آدرس ایمیل: behrooz.motallebi@yahoo.com
وب سایت: sanggostar.smesfair.com
نمابر 031-45836118
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، منطقه صنعتی دولت‌آباد بعد از اولین تقاطع، سمت چپ
تلفن همراه: 3253316 -0913 (بهروز مطلبی)
اصفهــان، منطقه صنعتی دولت‌آباد بعد از اولین تقاطع، سمت چپ