مدیریت: خوش اخلاق

تلفن: 021-56232227
نمابر 021-56232228
آدرس دفتر مرکزی: شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 4، پلاک 5
شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 4، پلاک 5
021-56232227