مدیریت: داوود یزدانی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 021-56233076
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 2
تلفن همراه: 0912-1461965
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 2
021-56233076