مدیریت: حمید امینی

تولید و عرضه انواع سنگهای ساختمانی، طراحی داخل و نمای ساختمان

نمابر 55076998 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهرزاد، خیابان 20 متری وفا، بازار سنگ اعلا، ورودی یک و دو
تلفن همراه: 1192711 -0912
تهران، خیابان شهرزاد، خیابان 20 متری وفا، بازار سنگ اعلا، ورودی یک و دو