سنگستان شهریار

سنگستان شهریار

مدیریت: آذرخشی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینــی، بورس شومینه سنگی، تراورتن، مرمریت و آنتیک

تلفن: 021-65160053
نمابر 021-65152405
آدرس دفتر مرکزی: کرج، بلوار رسول اکرم (جاده ملارد) سه راه اندیشــه، 200متر به طرف اندیشه، روبروی دبیرستان دکترهشترودی
کرج، بلوار رسول اکرم (جاده ملارد) سه راه اندیشــه، 200متر به طرف اندیشه، روبروی دبیرستان دکترهشترودی
021-65160053