سنگستان پاسارگاد

سنگستان پاسارگاد

مدیریت: طاهریان

تولیدکننده: فراوری و توزیع انواع سنگهای ساختمانی

آدرس: شهریار، میدان صیاد شیرازی، به سمت جعفریه، قبل از پمپ بنزین ولیعصر

تلفن 021-65328822 :

آدرس: شهریار، میدان صیاد شیرازی، به سمت جعفریه، روبروی تالار قصر داریوش، صنایع سنگ مهان

تلفن 021-65572599 :

 

 

وب سایت: www.sangestan-pasargad.com
تلفن: 026-33524020
آدرس دفتر مرکزی: کرج، گلشهر، چهارراه گلزار، گلزار غربی، روبروی انتقال خون
تلفن همراه: 0913-0004399
کرج، گلشهر، چهارراه گلزار، گلزار غربی، روبروی انتقال خون
026-33524020