سنگفرش نقشینه راد

سنگفرش نقشینه راد

مدیریت: حمید آدمی

تولیدکننده: گرانیت طوسی زفره

آدرس معدن: اصفهان، جاده نائین- زفره، بالای روستای سرسره
تلفن همراه: 1154175 -0913