سنگفرش نقشینه راد

سنگفرش نقشینه راد

مدیریت: حمید آدمی

تولیدکننده: گرانیت طوسی زفره

آدرس معدن: اصفهان، جاده نائین- زفره، بالای روستای سرسره
تلفن همراه: 0913-1154175