سنگفروشی علیزاده

سنگفروشی علیزاده

مدیریت: علیزاده

عرضه کننده: تراورتن، گرانیت، مرمریت و…

تلفن: 0513-3554758 , 0513-3554754
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، کیلومتر 18جاده فریمان، بعــد از تپه ســلام، میــلان اول، مجتمع سنگبریها، قطعه پنجم، سمت چپ
تلفن همراه: 0915-5102747
مشــهد، کیلومتر 18جاده فریمان، بعــد از تپه ســلام، میــلان اول، مجتمع سنگبریها، قطعه پنجم، سمت چپ
0513-3554758 , 0513-3554754