مدیریت: رمزی

توزیع‌کننده: انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی

تلفن: 021-44119943 : 021-44122690
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 6/1
تهران، انتهای حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، بازار سنگ تهران، واحد 6/1
021-44119943 : 021-44122690