مدیریت: یزدانی

تولیدکننده: دکور سنگی، نماهای حجمی، سنگ‌های ساختمانی و سنگ‌های آنتیک

 

 

وب سایت: www.sangvaerh.ir
نمابر 021-33609413
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بین پل بعثت و خیابان فرزانه، خیابان شهرزاد، پلاک 198
تلفن همراه: 0912-1435521
تهران، بین پل بعثت و خیابان فرزانه، خیابان شهرزاد، پلاک 198