مدیریت: شهرام تیموری

 

تلفن: 43236356 -086
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شهرک صنعتی ارقده، لاله غربی
تلفن همراه: 0918-1659226
محلات، شهرک صنعتی ارقده، لاله غربی
43236356 -086