مدیریت: علی طهماسبی

تهیه و توزیع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-44116082
نمابر 44141568 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، بلوار علامه جعفری، مجتمع سنگ تهران، واحد 22
تلفن همراه: 0912-2778477
تهران، انتهای اتوبان حکیم غرب، بلوار علامه جعفری، مجتمع سنگ تهران، واحد 22
021-44116082